Radio Łódź — Radio Łódź

Gościem po 8 był Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Roman Owecki. Tematem rozmowy było zagrożenie związane z wirusem ASF.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *